Tania i szybka wysyłka - sprawdź SZCZEGÓŁY
Bezpieczne zakupy - sprawdź SZCZEGÓŁY

Regulamin sklepu

Wstęp

1. Właścicielem sklepu internetowego na stronach www.oryginaly.com jest Perfumeria Niszowa Kochalscy, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna w zezwoleniu 3762/93. Mieszcząca się pod adresem: Pszczyna 43-200, ul. Bolesława Chrobrego 3. Telefon kontaktowy +48 32 212 89 86. NIP PL638-000-22-08. Regon 270170632. Dalej zwany Właścicielem.


2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.oryginaly.com.


3. Sprzedaż prowadzona jest za pomocą sieci internet całodobowo przez cały rok.


4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


5. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT, do pozostałych zakupów zostaje dołączony paragon.


6. Klientem sklepu internetowego może zostać każdy kto ukończył 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.


7. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.


Oferta


8. Informacje które znajdują się na stronach internetowych sklepu www.oryginaly.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, który składa zamówienie korzystając z mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu w momencie składania zamówienia.


9. Umowa sprzedaży następuje po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia oferty przez klienta, która została następnie przyjęta przez Właściciela. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo zmian w ofercie, a w szczególności wycofywania produktów z oferty lub zmiany cen sprzedaży. Jednak w tym przypadku zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta, który złożył zamówienie. W razie braku akceptacji nowych warunków przez Klienta - zamówienie nie będzie realizowane.


10. Zawarcie umowy kupna - sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.


Zamówienie

11. Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego. Nie realizujemy zamówień dla klientów niezarejestrowanych. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).

12. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez Internet, za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.oryginaly.com.

13. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i poprawne wysłanie formularza zamówienia.


14. Zamówienie będzie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Właściciela, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, chyba że wystąpią problemy po stronie dostawcy sklepu. Każda zmiana będzie konsultowana z Klientem.


Warunki dostawy


15. Zamówienia są wysyłane nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. W szczególnych przypadkach, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany Poczcie Polskiej, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.


16. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Opłata za transport wynika z cennika Poczty Polskiej. W wypadku kiedy kwota zakupu przewyższa 200 zł koszt przesyłki ponosi Właściciel. Przesyłki wysyłane są jako „Pocztex Kurier 48” traktowane są priorytetowo, dostarczane w ciągu 48 godzin roboczych, wysyłany jest również sms informujący o dostawie (jeśli Klient przekaże numer telefonu komórkowego wypełniając formularz).

Prawo odstąpienia od umowy

17. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni naliczonych od dnia w którym, Klient lub osoba trzecia inna (nie dotyczy przewoźnika) i wskazana przez Klienta, weszli w posiadanie rzeczy.

18. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Właściciela o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać odesłane na adres: Perfumeria Niszowa Kochalscy, 43-200 Pszczyna, ul. Bolesława Chrobrego 3 lub email: oryginaly@gmail.com.

19. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

20. W przypadku odstąpienia od umowy Właściciel zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia wskazany przez Właściciela niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

21. Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inną formę płatności.

22. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

23. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

24. Zwracaną rzecz Klient przesyła na adres Perfumeria Niszowa Kochalscy, 43-200 Pszczyna, ul. Bolesława Chrobrego 3 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Właściciela o odstąpieniu od umowy.

25. Termin zwrotu zostaje zachowany jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

26. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

27. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

28. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do próbek przygotowanych przez Właściciela na życzenie Klienta (na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta) oraz kosmetyków dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli ich opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta). Ograniczenie to wynika ze względów higienicznych i ochrony zdrowia.

29. Jeżeli sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, po odstąpieniu przez Klienta od umowy zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Właściciel dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych.


Reklamacje


30. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy obowiązują, gdy produkt nie został uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji zawsze przed odebraniem przesyłki kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest koniecznym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

31. Jeśli otrzymany przez Klienta towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w transporcie, należy odesłać otrzymany towar z dokumentem sprzedaży oraz opisem przyczyny reklamacji. Rozpatrzenie nastąpi w ciągu 7 dniu roboczych i wówczas:

• Reklamacja może zostać uznana a towar wymieniony na pełnowartościowy lub inny towar z oferty sklepu.

• Uznać przedstawioną reklamację i zwrócić należność.

• Nie uznać reklamacji i odesłać produkt na koszt Klienta.

32. Firma nie odbiera paczek wysłanych z tzw. ”Za pobraniem”.

Formy płatności


33. Zapłatę za zamówiony towar należy przelać na konto:

Perfumeria Niszowa Kochalscy

43-200 Pszczyna

B.Chrobrego 3

Inteligo nr: 50 1020 5558 1111 1294 9120 0182


34. Przyjmowane są również płatności kartą kredytową/płatniczą obsługiwane są przez Serwis Przelewy24.


Ochrona danych osobowych


35. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez Właściciela www.oryginaly.com w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU.2002r, nr 101 poz. 926 z póź. Zmianami). Zgodnie z ww. ustawa Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich korekty a także zaprzestania ich wykorzystania lub całkowitego osunięcia ich z bazy danych po otrzymaniu zgłoszenia w formie pisemnej przez administratora. Administratorem danych osobowych jest Perfumeria Niszowa Kochalscy Karina Kochalska z siedzibą w Pszczynie.


Postanowienie końcowe


36. Na wyraźne żądanie Klienta zostanie wystawiona faktura VAT. Klient automatycznie wyraża zgodę na upoważnienie Właściciela do wystawiania faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.


37. Każdy Klient zarejestrowany w sklepie jest zobligowany do zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do swojego konta (login, hasło dostępu). Klient przekazujący innym osobom poufne dane jest odpowiedzialny za skutki wszystkich czynności, jakie zostały wykonane przez osoby, którym udostępnił swoje indywidualne konto.


38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne będzie rozpatrywał sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy Właściciela.


39. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


40. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.12.2014 r.

 Wszystkie prawa zastrzeżone: Oryginaly.com
Projekt i wykonanie: www.kochalski.pl